Av:

Ingela Anderson

Datum:

2011-01-10, kl 16:08

Överlåtelseavtal

Hej!Jag sitter just nu med ett förslag på ett överlåtelseavtal i min hand och har en del funderingar.Det är jag som ska köpa "inkråmet" i en enskild firma som säljer konsulttjänster. För detta ska jag betala en viss procent på fakturerat belopp till kunderna. Säljaren menar att det ska vara procent på hela beloppet men jag anser att det givetvis ska vara beloppet exklusive moms. Man räknar ju aldrig med momsen i andra sammanhang... rätt eller fel?Säljaren har bl.a. föreslagit följande text i avtalet: "Säljaren förbehåller sig rätten att eventuellt behålla företag som ej följer med vid överlåtelsen samt att driva vissa projekt i sin enskilda firma."  Jag poängterade för honom att jag tyckte att detta var en ganska luddig formulering som egentligen ger honom helt fritt spel och inte ger mig några garantier på att jag får överta hans kunder. Han föreslog att vi kunde skriva "i samråd" vilket skulle kännas bättre, men ska jag vara nöjd så? Han ska gå i pension och jag VET att han inte vill lura mej på nåt sätt. Med vänliga hälsningarIngela

Utloggad

Var vänlig och logga in på ditt konto för att ta del av vår expertpanels svar.