Av:

Sara Holmgren

Datum:

2011-03-01, kl 08:47

Överföring/kopiering av musik

Är det tillåtet att för annans räkning överföra musik från ett medium till datafil-format. Exempelvis överföra gamla LP-skivor och kassettband till datorn för en kund, förutsatt att det är kundens egna skivor/band och syftet är att de ska användas av kunden själv?

Utloggad

Var vänlig och logga in på ditt konto för att ta del av vår expertpanels svar.