Av:

Peter Ingelsson

Datum:

2011-07-03, kl 09:37

Försäkringar för mig och andra

När jag så småningom kommer igång med min verksamhet, känner jag att jag måste försäkra mig själv och människor som kommer i kontakt med min verksamhet - Om någon skadar sig när vi utför aktivitet tillsammans eller att den andre utför aktivitet då jag har sagt hur denna ska göra/bör göra och den andre skadar sig, vad finns det för möjligheter att försäkra mig själv och den andre eller hur ska jag skilja på det?

Hälsningar

Peter Ingelsson

Utloggad

Var vänlig och logga in på ditt konto för att ta del av vår expertpanels svar.