Av:

Jonas Jansson

Datum:

2010-09-01, kl 21:59

Köpa in mig på 30% av befintligt AB

Hej!
Jag jobbar idag som fastighetsmäklare och har fått möjligheten att köpa in mig i bolaget som jag jobbar hos. Bolaget gör idag en vinst om ca 4-5 miljoner per år och jag skall köpa in mig på 30%.
Tanken är att jag och chefen skall starta ett nytt AB och sälja ner inkråmet från det idag befintliga bolaget. Han skall äga 70% och jag 30%.
Jag kommer att låna 1,3 miljoner kr på mitt hus samt ha ca 500 000 kr i en säljrevers till min chef.
Min fråga är om jag skall äga dessa 30% genom ett eget AB eller som privatperson?
Vilka är fördelarna och nackdelarna med att äga via AB kontra äga privat?

Jag skulle vilja att det gemensamma bolaget vi har fungerar som driftsbolag och att jag äger 30% av bolaget vi mitt egna AB och varje månad så födelas driftbolagets vinst 30% till mitt bolag och 70% till min chefs bolag. Detta för att kunna så snabbt som möjligt amortera på mitt lån.
Advokaten som min chef har anlitat vill dock att fördelningen endast skall göras vid räkneskapsårets slut och då via aktieutdelning.
Varför föreslår ha detta?
Kan jag då endast amortera på lånet via akteiutdelning?

Mvh Jonas Jansson

Utloggad

Var vänlig och logga in på ditt konto för att ta del av vår expertpanels svar.