Av:

Maria Svensson

Datum:

2010-09-20, kl 12:44

Fråga om avtal överlåtelse av rörelse

Hej!Jag driver enskild firma. För ett tag sedan köpte jag en rörelse av ett annat företag i Sverige. Vi skrev ett seriöst avtal (som en annan jurist tagit fram åt dem i ett annat sammanhang) på 4 sidor + bilagor.
Rörelsen handlar om att importera varor från ett EU-land till Sverige och sälja via webshop.

Nu är min fråga/problem. Företaget jag köpte av, som drivit detta i ca 2 år, lovade både muntligt och skriftligt i avtalet att jag skulle få överta leverantör. Jag frågade om jag inte måste ha skriftligt på det. De sa "det ska inte vara några problem, vi har mailat leverantören dina uppgifter, de ska höra av sig till dig". Jag var lite orolig över detta men eftersom det står i avtalet att leverantör ska ingå så, har även en bilaga på det.

Nu har det blivit problem. Jag ska göra min första beställning av leverantören i EU-landet. De vill inte sälja till mig "förrän vi gjort upp mellan oss" ungefär så. De vill inte heller sälja till grossistpris till mitt företag eftersom jag gjorde en för liten order.Kontentan är: jag kanske står här med en värdelös rörelse som kostat en hel del, eftersom jag kanske ej kan beställa varor. Jag undrar, i värsta fall, om det blir tvist mellan mig och säljaren av rörelsen. Vilken chans har jag till ersättning eller hävandet av köp? Vad menas exakt med "en leverantör ingår i överlåtelsen"?
Nedan några utdrag ur avtalet mellan säljaren och mitt företag:


I avtalet punkt 2: Överlåtelse och vissa definitioner: "Överlåtelsen omfattar. samtliga till rörelsen hänförliga varumärken, leverantörs-och kundkontakter, domännamn och lager" I punkt 10 d) Garantier: "inte heller övrigt, det föreligger någon omständighet eller kan befaras uppkomma någon omständighet, som innebär eller kan innebära begränsningar i rörelsens bedrivande".
Punkt 14, säljarens övriga skydligheter: b) "medverka till att köparna får överta befintliga avtal och kontaktnät.
I sista punkterna

Utloggad

Var vänlig och logga in på ditt konto för att ta del av vår expertpanels svar.