Forumregler

Vi på Startaeget.se har satt upp några råd och regler gällande vårt forum.
Var snäll och följ dessa, medlemmar som missbrukar vårt forum stängs av.

Trivselråd

1. Tänk på att alla inlägg görs av riktiga människor och att du därmed ska bete dig som du gör i vardagen och som du vill att andra ska bete dig mot dig. Respektera andras tid och privatliv.
2. Försök att alltid vara trevlig: ge andra ett intryck av dig själv! Hjälp andra så hjälper andra dig, dela med dig av din kunskap, förlåt andras fel och missbruka inte din maktposition.
3. Tänk på att göra inlägg på rätt ställe, läs gärna igenom tidigare trådar och fundera på om ditt tilltänkta inlägg inte passar i en redan befintlig tråd.
4. Hjälp till att motverka lagbrott och missbruk av forumet. Vid varje inlägg finns en ikon för att anmäla missbruk; använd den för att anmäla brott mot uppförandekod och lagbrott, men inte bara för att du har en annan åsikt än det som står i inlägget.

Regler

För att skriva inlägg i forumet måste du gå med på vissa ordningsregler. Genom att skriva i forumet har du accepterat nedanstående avtal. I korthet innebär detta att inläggen du skriver inte får:

- bryta mot svensk lagstiftning,
- bryta mot god uppförandekod.

Det innebär bland annat att inläggen inte får innehålla:

- kränkande, hotfullt, stötande eller obscent material, vare sig detta riktas mot forumdeltagare eller andra,
- rasistiska kommentarer eller material, inte heller material som kan uppfattas som hets mot folkgrupp,
- våldsskildringar eller pornografi, vare sig det rör sig om minderåriga eller vuxna,
- brott eller uppmaningar till brott, vare sig det handlar om upphovsrättsbrott eller annat,
- reklam.

Det är förbjudet att posta inlägg som marknadsför bolag, tjänster eller produkter inom nätverksmarknadsföring även kallat kring multi level marketing (MLM).

Du är själv fullständigt ansvarig för innehållet i dina inlägg och ska vara beredd att stå till svars för det. Alla inlägg sparas tillsammans med IP-adress, datum och och tid och kommer användas vid eventuell misstanke om brott. Brott mot svensk lagstiftning polisanmäls omedelbart. Obeservera att inga inlägg raderas i efterhand så var extra noga med att läsa igenom dina inlägg innan du postar dem.

Ansvar

PMG Media Group AB som driver Startaeget.se ansvarar inte för användarnas inlägg eller bruk av tjänsten. PMG Media Group AB tar inget ansvar för förlust av data eller avbrott, vare sig detta är orsakat av användaren, tredje part eller PMG Media Group AB. PMG Media Group AB tar vidare inget ansvar för obehörig tillgång till användares konton eller dylikt. PMG Media Group AB förhandsgranskar och/eller censurerar inte inlägg, men förbehåller sig rätten att ta bort inlägg som strider mot god uppförandekod eller svensk lagstiftning och som kommit till PMG Media Group ABs kännedom. PMG Media Group AB ansvarar inte för att upplysa användaren om att inlägg har borttagits. PMG Media Group AB förbehåller sig rätten att ändra innehållet i ovanstående avtal, ändra eller avveckla tjänsten i sin helhet.Gå till forumet