Allmänna villkor

Startaeget.se:s tjänster är helt kostnadsfria och inga krav ställs på våra medlemmar, mer än att de uppgifter medlemmen ger oss är korrekta.

Startaeget.se respekterar medlemmarnas personliga integritet hanterar därför medlemmens informationen varsamt och konfidentiellt. Utöver namn, postnummer och bransch, kan medlemmen frivilligt lämna information, exempelvis adress och intressen. Denna information använder oss av när vi vidareutvecklar våra tjänster, då vi på ett lättare sätt ser vad medlemmarna är intresserade av.

Startaeget.se äger rätt att utan föregående underrättelse till medlemmen ändra tjänstens innehåll, funktion och förutsättningar. Detta under förutsättning att ändringen inte väsentligen påverkar medlemmen.

Medlemskapet är personligt och får inte utnyttjas av flera personer. Det får heller inte överlåtas till annan person. Medlemmen kan när som helst ändra sina adressuppgifter eller avsluta sitt medlemskap. Detta görs genom att logga in till medlemsdelen på webbplatsen.

Medlemmens foruminlägg måste följa svensk lagstiftning och sedvanlig netikett. Eventuella brott polisanmäls. Därför sparas alltid medlemmens IP-adress och den tidpunkt medlemmen loggar in.