500.000 kronor söker entreprenör

Textstorlek

Skriv ut

500.000 kronor söker entreprenör

Finansiering & Riskkapital

Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse låter sitt stipendium växa 2014. Ambitionen är att hitta fler stipendiater och öka den totala stipendiesumman till över 500 000 kronor, vilket i så fall blir en fördubbling mot året innan. Sista dag för att söka 2014 års stipendium blir 31 maj.

Den 14 november 2014 delar Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse ut sitt stipendium till entreprenörer och forskare för tredje gången. Bakom stiftelsen står Familjen Jacobsson och entreprenören Knut Jacobsson, grundaren av de världskända truckarna från Atlet, ett företag som han grundade 1958 i Göteborg. Trots att stipendiet bara har delats ut två gånger så har det snabbt blivit populärt att söka. Förra året fick styrelsen ta emot ett sjuttiotal ansökningar. Av dessa ansökningar blev fyra stycken utsedda till stipendiater; tre entreprenörer och en forskare.

– Vi ser gärna att stipendiesumman växer i år och att vi kan belöna fler stipendiater. Men allt beror på vad vi får för ansökningar. Med det här stipendiet vill vi gärna stödja stötta personer som gör och har gjort framstående insatser inom nyföretagande, företagsutveckling och forskning, gärna med inriktning på design, ergonomi och logistik. Envishet och modet att våga tänka annorlunda är andra saker vi gärna vill premiera, eftersom det är vår övertygelse att svenskt näringslivs framgång i stor utsträckning bygger på dessa egenskaper, säger Marianne Brismar, dotter till Knut Jacobsson och ordförande i styrelsen för Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse.

Marianne Brismar betonar att den som söker företagsstipendiet skall ha ett registrerat bolag, bedömas ha vilja och goda möjligheter att nå framtidsvisionerna för sitt företag, ha visat prov på gott affärsmannaskap och ha en extraordinär förmåga och drivkraft.
För den som forskar och som söker forskningsstipendium gäller det att han eller hon skall vara knuten till ett universitet eller högskola. Styrelsen ser även gärna kvinnliga sökande för båda kategorierna stipendier.

– Av totalt åtta stipendiater har hittills fem stycken varit kvinnor. Det tycker vi är jättekul och vi ser därför gärna fler kvinnliga sökande, säger Marianne Brismar.
Juryn som bedömer ansökningarna och fattar beslut om stipendiaterna, består av stiftelsens styrelse.

Ansökan görs på stiftelsens webbplats, http://www.familjenjacobssonsstiftelse.se/htm/ansokan.htm. Där finns också mer information om förutsättningarna för ansökan

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord