Dåliga kunskaper om ändring av karensdagar hos småföretagare

Fotograf: Image courtesy of David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net

Textstorlek

Skriv ut

Dåliga kunskaper om ändring av karensdagar hos småföretagare

Näringsliv

SmåföretagarBarometern visar att 43 procent småföretagare i Sverige inte fått del av information om att reglerna kring karenstid för enskild firma och handelsbolag har ändrats.

Fakta

SmåföretagarBarometern är en återkommande undersökning där hundratals svenska småföretagare ger sin syn på konjunkturen och affärsläget för småföretagare, samt på olika dagsaktuella frågor som berör småföretagare. SmåföretagarBarometern genomförs av e-bokföringsföretaget SpeedLedger.

Nya SmåföretagarBarometern, en undersökning i vilken 608 småföretagare i Sverige har medverkat, visar att 43 procent av de svenska småföretagarna inte fått vetskap om att en regeländring kring karensdagar trädde i kraft 1 januari 2013.

Den nya lagen säger att från och med 1 januari 2013 gäller nya regler för karensdagar vid sjukdom för de som driver enskild firma och handelsbolag. Tidigare var det 7, 14, 30, 60 samt 90 dagars karens som gällde. Kortare karens gav lägre egenavgifter. De nya reglerna innebär en kraftig förkortning av karensen. Nu kan småföretagarna och handelsbolag välja mellan 1, 14, 30, 60 eller 90 dagar.

Var fjärde småföretagare kan inte sjukskriva sig
Undersökningen visar också att var fjärde småföretagare inte kommer att ändra antalet karensdagar eftersom de ändå inte kan sjukskriva sig då de inte har någon som de skulle kunna lämna över sina arbetsuppgifter till vid en eventuell sjukskrivning.

Närmare var tionde, 9 procent, av småföretagarna kommer att eller har redan ändrat antalet karensdagar sedan den nya lagen trädde i kraft. 32 procent av respondenterna har svarat ”kanske” eller ”vet inte” på om de kommer ändra antalet karensdagar.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord