Ekonomiskt oberoende med hjälp av passiva inkomster

Textstorlek

Skriv ut

Ekonomiskt oberoende med hjälp av passiva inkomster

Ekonomi & Bokföring

Som företagare finns det många bra skäl till att komplettera din affärsverksamhet med passiva inkomster och alternativa investeringar. Företagare med överlikviditet uppmanas ofta att återinvestera pengarna i företaget eller att investera i aktier och fonder. Visst är det bra att bygga på företagets tillgångar och investera i sparprodukter, men för att öka chanserna till en verkligt god avkastning på företagets medel är det strategiskt smartare att på allvar bredda sin investeringsportfölj och istället skaffa sig passiva inkomster.

En företagare som sprider sina investeringar i flera olika branscher och verksamheter samt inte enbart förlitar sig på börsberoende investeringsformer ökar sina förutsättningar att överleva och klara sig bra, även i en lågkonjunktur då den egna branschen kanske drabbas hårt.

- Allt fler företagare letar efter sätt att öka sin sociala och ekonomiska trygghet och samtidigt bygga upp ett ekonomiskt oberoende, som gör att de inte länge är beroende av att sälja sin egen tid eller av rådande konjunkturläge, säger Dan Astrén, vd och grundare av Svenska Investeringsgruppen, som gjort fastighetsinvesteringar till en lättillgänglig investeringsform för såväl företagare som privatpersoner.

Passiva inkomster ökar din trygghet och ditt ekonomiska oberoende
Det är inte bara klokt att komplettera den egna affärsverksamheten med passiva inkomster, när man investerar i verksamheter utanför sin egen bransch eller i handfasta, reala tillgångar som råvaror, fastigheter, skogsmark eller metaller så sprider man sina risker på ett sätt som man aldrig kan uppnå om man endast investerar i värdepapper eller aktier på börsen.

Dan Astréns definition av en passiv inkomst är en inkomstkälla eller en investering som ger inkomster utan att vara beroende av en kontinuerlig arbetsinsats. Passiva inkomster kan också öka din personliga trygghet eftersom de är ett bra komplement till socialförsäkringssystemet, som inte alltid är uppbyggt utifrån företagares villkor.  Om du har passiva inkomster kan du vara säker på att inte förlora din inkomst om du blir sjuk eller går på föräldraledighet. Passiva inkomster är också ett bra komplement till det statliga pensionssystemet.

På senare år har de alternativa investeringarna blivit betydligt mer lättillgängliga, antalet sparprodukter som inriktar sig på den alternativa investeringsmarknaden har ökat markant och investerare behöver inte själva göra researcharbete eller stora investeringar för att kunna ta del av denna marknad. Dan Astrén menar att det är fullt möjligt att investera i fastigheter och bli fastighetsägare, utan att behöva bli fastighetsskötare.

- Många företagare som har perioder av överlikviditet väljer att investera i aktier eller fonder. Det är en bra grund, men för att få verklig riskspridning bör man komplettera sin portfölj med investeringar i reala tillgångar, som har ett mer beständigt värde, oavsett börsens upp- och nedgång, säger Dan Astrén.

Alternativa investeringar förmånliga utifrån ett skatteperspektiv
Fastighetsinvesteringar är inte bara en investeringsform som visat sig ge god avkastning över tid, företagare som investerar sin överskottslikviditet i fastigheter kan dessutom dra nytta av förmånliga skatteregler. En företagare som investerare i fastigheter paketerade i privata onoterade bolag har möjlighet att ta del av skattefria utdelningar och vinster den dag fastigheten säljs, eftersom dessa onoterade aktieinnehav räknas som näringsbetingade aktier. Det gör fastighetsinvesteringar i denna form till ett skattemässigt intressant alternativ jämfört med aktie- och fondinvesteringar via börsen vars vinstutdelningar alltid beskattas.

- Företagare som inte har särskilt mycket pengar att investera eller som vill prova på alternativa investeringar i mindre skala kan välja att gå ihop med andra företagare och  exempelvis göra en fastighetsinvestering tillsammans. På så vis får man en attraktiv exponering mot fastighetsbranschen utan att själv behöva stå för hela risken, säger Dan Astrén.


Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord