Textstorlek

Skriv ut

Företagen blir mer internationella

Näringsliv

Under de senaste tre åren har andelen små och medelstora företag som är internationella ökat. Främst beror det på att fler företag importerar. Andelen som exporterar har ökat bland de minsta företagen.

Det visar Tillväxtverkets rapport "Nya trender inom export och import", med
internationalisering som tema. Rapporten bygger främst på resultat från
undersökningen Företagens villkor och verklighet 2017.

För att företaget ska räknas som internationellt ska det ha export, import, tillhöra en
utländsk kedja eller ha verksamhet i utlandet. Andelen internationella företag har ökat
från 25 till 29 procent mellan år 2014 och 2017. Graden av internationalisering ökar
alltså, men det beror främst på att fler företag importerar, medan andelen som
exporterar står relativt still. När det gäller exporten är det en långsiktig trend att de
fler riktigt små företag börjar exportera.

– Vi ser en långsiktig ökning av exporten bland företag utan anställda, det vill säga så
kallade soloföretag. Andelen företag som exporterar har där ökat från 9 till 13 procent
mellan 2008 och 2017, medan den i princip varit oförändrad i andra företagsstorlekar,
säger Jan Persson, analytiker på Tillväxtverket som skrivit rapporten.

Statistik från SCB visar en liknande bild. Sedan år 2000 har värdet av soloföretagens varuexport ökat med 237 procent, jämfört med storföretagens 35 procent.
De internationella företagen finns framför allt i södra och västra Sverige och det är
fyra län som ligger i topp. I Värmland är hela 40 procent av de små och medelstora
företagen internationella. Därefter följer Jönköping, Skåne och Västra Götaland.
Dessa län ligger högst både när det gäller andelen exporterande och importerande
företag.

De största hindren för internationalisering är enligt företagen själva brist på resurser i
företaget, kostnader för internationalisering samt brist på kontakter och nätverk. Det
skiljer mellan företag i olika branscher vilka hinder för internationalisering som de
anser vara störst. Det finns även skillnader mellan företag med olika storlek.

– Att hindren för internationalisering ser olika ut för företag i olika branscher och
storlekar gör att exportfrämjande insatser måste anpassas mer till olika typer av
företag för att vara effektiva, säger Jan Persson.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord