Kvinnor mer sugna på tillväxt än män

Fotograf: Olof Holdar

Textstorlek

Skriv ut

Kvinnor mer sugna på tillväxt än män

Näringsliv

Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor visar att 77 procent av företagen som drivs av kvinnor vill växa, jämfört med 72 procent av företagen som drivs av män. Statistik som ytterligare lyfter upp vikten av att satsa på kvinnors företagande i Sverige.

- Rapporten pekar på stora skillnader i förutsättningarna för företagande i landet. Branschen och storleken på företaget är helt avgörande för hur företaget uppfattar sina tillväxtmöjligheter. I Norrbottens län drivs nästan 25 procent av företagen av kvinnor, motsvarande siffra för Jönköpings län är 19 procent, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig för Tillväxtverkets satsning Främja kvinnors företagande.

Rapporten baseras på svar från cirka 20 000 företag med 0-49 anställda. En klar majoritet av småföretagen vill växa, kvinnors företag i högre grad än mäns företag, och ju större företagen är, desto starkare är deras tillväxtvilja.

Läs mer:
www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord