Textstorlek

Skriv ut

Likviditet – ditt nya favoritord

Ekonomi & Bokföring

Om du är ny som företagare eller funderar på att starta eget kommer ordet likviditet att dyka upp. Ofta. Likviditet är ett mått som beskriver företagets kortsiktiga betalningsförmåga. Det visar om det finns tillräckligt med pengar på kontot när företagets ska göra sina utbetalningar.

För dig som är ny som företagare eller fungerar på att starta eget är likviditet något du vill få kontroll över. Även om du tänker överlåta företagets bokföring till en expert.

Likviditet betyder likvida medel och är pengar som kan användas omedelbart, kontanter som finns i företagets kassa och används till att betala leverantörsfakturor, löner och skatter.

Hög likviditet gör att du sover bättre
Men faktum är att likviditet är småföretagarens ständiga orosmoln. Det visar en likviditetsundersökning .om småföretagares betalningsförmåga som betalningstjänsten Billhop gjort i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund. Ta del av svaren från de 1120 medlemmar som deltog i årets Likviditetsbarometern.

– Syftet med Likviditetsbarometern är att belysa dessa problem samt att visa att det finns flera bra sätt att ta kontroll över likviditeten, säger Sebastian Andreescu, VD på Billhop.

Av årets deltagare svarar 28 procent att de har saknat likvida medel de senaste tre månaderna. Det finns många orsaker till brist på pengar i kassan. Det kan vara att utgifterna är större än inkomsterna, långa fakturatider innan pengarna kommer in på kontot och kunder som inte betalar i tid. Men oftast handlar det om dålig planering.

Snabba pengar in och långsamt ut
Det är drömläget för småföretagaren. Men om du precis har startat eget eller driver ett enmansbolag kan det bli svårt att bygga upp den där bufferten som löser bristen på pengar under perioder när inkomsterna blir försenade, eller mindre än utgifterna.

Enligt undersökningen säger fyra av tio företagare att de känner viss oro för företagets ekonomi under resten av året, 33 procent tror att problemen med likviditeten fortsätter även under nästkommande kvartal.

Prioritera kassaflödet
Lika viktigt som att komma på det perfekta namnet på ditt nya företag är konsten att hantera kassaflödet. Tänk på att olika branscher verkar under olika villkor. Det som fungerar för det ena företaget kanske inte fungerar för det andra. En bra idé kan vara att börja med en kortsiktig plan och vidareutveckla den i takt med att företaget utvecklas.

Likviditetsbudget på lång sikt
Oavsett vilka punkter som tilltalar dig är en likviditetsplan din bästa kontroll över pengar in och pengar ut, skillnaden mellan försäljning och kostnader. Med en likviditetsbudget som underlag får du möjlighet att planera och balansera kassaflödet under året. Har du samma kostnader när orderingången eller försäljningen minskar, exempelvis under semestertider? Kostar lokalhyran och tjänstebilen lika mycket i juli som i oktober? Med en uppdaterad likviditetsbudget ser du tydligt när det uppstår kris i kassan och kan planera dina åtgärder i god tid före. Fundera över:

1. Vad du behöver göra för att fylla på kassan under magra månader?
2. Kan några extra timmars arbete lösa likviditeten?
3. Går det att fördela större kostnader över tid, till exempel dela upp en årskostnad i månadsbetalningar?
4. Kan betaltjänster hjälpa dig fördela alla eller vissa kostnaderna kortsiktigt och/eller långsiktigt.

För att komma igång med planeringen kan du gå till Almis webbplats och ladda ner budgetmallar inklusive likviditetsbudget.
http://www.almi.se/Kunskapsbank/Dokument-mallar-och-verktyg/Resultat---och-likviditetsplan/

Fler lösningar till bättre likviditet
– Det finns många företagare som inte känner till att kreditkortet kan vara företagets mest kostnadseffektiva likviditetslösning. Att det är möjligt att betala fakturor med företagets befintliga VISA-, MasterCard- eller American Expresskort, säger Sebastian Andreescu, VD på Billhop.

– Det som händer när fakturan betalas med företagets kreditkort är att du utnyttjar kortets betaltid. Leverantörsfakturan blir betald i tid, men du behöver inte ligga ute med pengarna. De flesta svenska kredit- och betalkort har en räntefri betaltid på 30-60 dagar, säger Sebastian Andreescu.

• Samla inte kundfakturor på hög. Fakturera snabbare så kommer även pengarna snabbare in på kontot.
• Ta hjälp av inkassobolag om dina kunder inte betalar trots att de fått påminnelser.
• Se över dina priser. Använd kalkyler hos Verksamt.se (länk: https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut) och se om du tar rätt betalt.
• Sälj dina fakturor om du är beredd att betala en del av inkomsten till faktureringsbolaget.
• Använd betaltjänster som Billhop för att betala räkningar med kreditkort och förläng således betaltiden.

Lägg undan pengar till semester
Enligt undersökningen tar fyra av tio småföretagare bara två veckors sammanhängande semester under sommaren. Det är samma resultat som i förra årets Likviditetsbarometer. Trots att vi har en semesterlag som säger att den som arbetar ska få möjlighet att vila och återhämta sig under ett visst antal dagar under året. Verkligheten ser helt enkelt annorlunda ut för dig som väljer att bli småföretagare.

I undersökningen säger företagarna att de inte har råd att ta längre ledighet. Många är också rädda för att förlora kunder om de är lediga för länge.

Den troliga skillnaden mellan företagare som i undersökningen svarar att det kan ta två veckors semester eller mer, är väletablerade och större företag. Med fler resurser är det lättare att planera och följa upp.

Vad behöver du göra för att få ett par härliga semesterveckor?
Använd likviditetsbudgeten för att skapa balans mellan företagets skulder och intäkter. Med ett jämnare kassaflöde blir två veckors ledighet en verklighet redan under de första två åren. Räkna ut hur mycket du behöver fakturera varje månad för att kunna lägga undan en summa med pengar till semester. Ta hjälp om du är osäker.

Trots den oro som undersökningen visar att många företagare känner över sin över betalningsförmåga, samt sämre möjlighet att ta en längre semester svarar ändå 80 procent att de ser positivt på resten av året. De tror att sommaren och hösten kommer att bli lika eller mer lönsam än fjolårets.

Politikens påverkan på småföretagaren
På frågan om politiska beslut kan påverka möjligheterna att framgångsrikt bedriva sin verksamhet anser fyra företagare av tio att politiska beslut kan göra det svårare. Cirka 34 procent säger att det är troligt att de påverkar, men ingenting som de reflekterar över.

Sammanfattningsvis kan vi säga att livet som företagare består av oro. Det är så mycket att tänka på utöver företagets likviditet. Oförutsedda händelser, förändringar, ansvar, försäljningskrav, deadlines och stress. Men ju mer du lär dig om företagandet, ju mer utvecklas du som person och det blir lättare att hantera oron. Ta helt enkelt hjälp av nätverk och experter när du kör fast.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord