Marknaden för CBD är att räkna med

Textstorlek

Skriv ut

Marknaden för CBD är att räkna med

Näringsliv

Marknaden för CBD-produkter har växt explosionsartat på bara några få år. Sedan 2018 har ämnet gått från att existera i skymundan till att bli del av en mångmiljardindustri. Det finns en hel rad anledningar till det stora genomslaget för CBD, och dessa sträcker sig från lagändringar till de många hälsofördelarna som ämnet har visat sig ha.

Vad är CBD?
CBD är beteckningen på ämnet cannabidiol – ett ämne som utvinns från hampa och som används flitigt för sin medicinska potential. Sedan en tid tillbaka har det blivit allt vanligare att ha CBD i hemmet, men trots det så råder det fortfarande viss okunskap kring substansen.

CBD klumpas nämligen ofta ihop med ämnet THC som också utvinns ur cannabisplantan, men till skillnad från THC så är CBD inte ett psykoaktivt ämne som ger dig någon form av rus. Däremot har flertalet studier kunnat ge tidiga bevis på att CBD har många positiva hälsoeffekter för både sinnet och kroppen.

Så förvarar du CBD
Med tanke på att CBD-produkter är relativt nya för de flesta så är det inte alla som har full koll på hur de ska ta hantera och förvara dem på bästa sätt. Det finns några olika metoder för att förvara CBD, som är bra att ta till sig för att få ut det mesta från sin produkt.

Det finns huvudsakligen tre saker att tänka på när man ska förvara CBD-produkter: temperatur, ljus och luft. CBD håller som bäst om det förvaras svalt, som exempelvis i kylskåpet. Temperaturer över 21°C kan få de molekylära bindningarna i CBD att brytas ned. Vid förvaring är det också viktigt att hålla produkten borta från UV-ljus, som även det kan bryta ned molekylerna. Slutligen så är det också viktigt att ditt köp förvaras väl förslutet. Syre har nämligen en oxiderande effekt på CBD som kan få det att brytas ned snabbare än önskvärt.

Vad som fått branschen att frodas
En avgörande händelse som öppnade upp för att CBD-marknaden skulle kunna växa var USAs så kallade “Farm Bill” 2018 (egentligen The national Agriculture Improvement Act of 2018), som legaliserade en reglerad produktion av hampa. Hampaodling sker i flera delar av världen, men att marknaden öppnades upp i USA gav CBD-branschen den öppningen som behövdes för att den skulle kunna frodas.

Varför älskar kunderna CBD?
I en artikel i The Leader listar skribenten Betsy Denson flertalet exempel på hur marknaden för CBD har växt de senaste åren. Hon intervjuar bland annat ägaren av en hampabutik som för några år sedan knappt hade några CBD-produkter, men som under 2019 såg dem fylla en hel tredjedel av hans butik. Ägaren var under tiden för intervjun även i full färd med att öppna ytterligare två butiker, och Denson betonar att trenden med nyöppnade butiker för CBD-produkter är ett mönster som sker över hela USA.

Men hur kommer det sig att kunderna är så ivriga konsumenter av CBD-produkter?

Det finns flertalet användningsområden för CBD, men oftast handlar det om de positiva hälsoaspekterna som ämnet för med sig. Forskning om CBD är fortfarande ett ungt forskningsområde, men hittills har de många studier påvisat en stor medicinsk potential i ämnet – samtidigt som endast mycket lindriga biverkningar har påträffats.

Denson tar upp flera exempel på hur kunder använder CBD i medicinskt syfte i sin artikel. Bland annat rapporterar hon att kunder använder ämnet för smärtlindring, för att motverka ångest och som hjälp för att sova. Rapporter refererade till i artikeln hävdar att fler och fler ser CBD som ett alternativ till receptbelagda läkemedel, som exempelvis opiater och liknande.

CBD har även blivit ett populärt ämne att bruka bland idrottare. Sedan 2018 är ämnet inte listat som ett förbjudet preparat hos WADA (World Anti-Doping Agency), vilket har gjort att många idrottsutövare använder det för att optimera sin träning.

Marknaden för CBD frodas som sagt och de många butiker som etablerats bedrivs i stor utsträckning med framgång än så länge. De tidiga bevisen på de positiva hälsoeffekterna med CBD, i kombination med ämnets få biverkningar, har gjort att konsumenter känner att det är ett tryggt alternativ för att främja deras välmående på bästa sätt.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord