Medlemskap i a-kassan - en trygg försäkring för småföretagare

Textstorlek

Skriv ut

Medlemskap i a-kassan - en trygg försäkring för småföretagare

Ekonomi & Bokföring

A-kassa är inte bara för anställda, även egna företagare kan bli medlemmar i en a-kassa och få ersättning för förlorad inkomst om man blir arbetslös. Hallå där, Lars Sahlsten, chef för Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa (SHA), som erbjuder a-kassemedlemskap för alla företagare, oavsett bransch och storlek.

Varför ska företagare bli medlemmar i en a-kassa?
- Många företagare har så fullt upp med att få snurr på sina affärer att de glömmer bort sitt personliga försäkringsskydd. Många tror att egenföretagare inte kan vara med i någon a-kassa, men de har lika stor möjlighet att ta del av den tryggheten som anställda har. Vi är en a-kassa som sedan sjuttiotalet inriktat oss på egenföretagare. Hos oss är man välkommen, oavsett om man är soloföretagare eller har anställda.

Vad kostar det att vara med i a-kassan och hur fungerar det för företagare?
- Det kostar 269 kronor i månaden att vara medlem i SHA. Många företagare funderar inte ens på att de kan riskera att en dag inte kunna driva vidare sitt företag på grund av till exempel hälsoskäl, ett tufft konjunkturläge eller andra anledningar som gör förutsättningarna svåra. Då är det bra att ha en plan b i form av ett medlemskap i en a-kassa, en investering som faktiskt ger en riktigt bra ”utdelning” om man väl behöver nyttja den, sett till vad det kostar att vara med i a-kassan.

Har företagare en annan inställning till a-kassan än vad anställda har?
- Många företagare ser det som en självklarhet att försäkra bilen, båten och huset, men många av dem missar att försäkra sig mot inkomstbortfall på grund av arbetslöshet. Av våra 15 000 medlemmar får cirka fem procent a-kassa i dagsläget. Man ska komma ihåg att företagande generellt sett är förknippat med betydligt större risker än en anställning, eftersom företagaren ofta gjort stora investeringar i sitt företag. Ett medlemskap i a-kassan är minst lika viktigt för företagaren som för den anställde.

På vilket sätt har regelverket kring a-kassa underlättats för företagare på senare år?
- Under ett antal år har det varit möjligt för en företagare att göra ett tillfälligt uppehåll i verksamheten och lägga sitt företag vilande. Det kunde man bara göra en gång och uppehållet fick inte vara av säsongskaraktär. Dessutom skulle man ha för avsikt att starta verksamheten igen. 2010 ändrades reglerna och det går nu att lägga sitt företag vilande vart femte år. Ingen prövning om uppehållet är av säsongskaraktär eller om verksamheten ska återupptas behöver längre göras. Ännu längre tillbaka var man tvungen att helt lägga ner sin rörelse och avveckla företaget för att kunna få ersättning. Reglerna har alltså blivit bättre för företagare på senare tid.

Hur mycket ersättning betalar a-kassan ut till en arbetslös företagare?
- Uppfyller man villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning och har arbetat heltid så har man rätt till en grundersättning på 320 kronor per dag. Den som har varit medlem i en a-kassa i minst ett år kan även beviljas inkomstrelaterad ersättning, som baseras på dina inkomster från företaget. Taket för a-kasseersättningen ligger för närvarande på 18 700 kronor i månaden, vilket ger högsta dagpenning uppgående till 680 kronor. Som medlem i SHA kan man via vår samarbetspartner Gardera välja att teckna en tilläggsförsäkring för inkomster upp till 30 000 kronor per månad.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord