Ny marknadsplats ska ge bidrag till nya innovationer

Textstorlek

Skriv ut

Ny marknadsplats ska ge bidrag till nya innovationer

Finansiering & Riskkapital

Nätverket Globe Forum och Swedbank startar en marknadsplats som skall ge bidrag till nya miljöinnovationer. Pengarna man delar ut ska komma ifrån frivilliga klimatkompensationer från svenska företag.

- Det råder idag ett underskott på kapital inom innovationssektorn. Den nya marknadsplatsen är den första gräsrotsfinansieringstjänsten* riktad mot svenska innovationsföretag med syfte att stärka finansieringen av miljöinnovationer. När företagen får hjälp att utvecklas, skapas även nya arbetstillfällen i Sverige, säger Johan Gorecki, vd för Globe Forum.

Grundtanken är att det är de anställda eller medlemmar i de deltagande företagen och organisationerna som väljer vilka innovationsföretag de vill finansiera. Det här gör att de företag och idéer som flest tror på kommer att få starkast stöd. Finansieringen utgörs av medel avsatta för företagens frivilliga klimatkompensation.

Marknadsplatsen lanseras inledningsvis som ett test där Swedbank deltar. Banken kommer att avsätta en del av klimatkompensationen för sin miljöpåverkan, och blir därmed det första företaget att finansiera innovationsprojekt i systemet. Swedbank kommer att låta sina medarbetare aktivt medverka i urvalet av projekt. Testet avslutas under hösten 2010 och marknadsplatsen lanseras efter det.  

- Vi vill göra miljönytta genom att stötta svenska innovationsföretag. Om dessa får möjlighet att nå en världsmarknad ger varje krona mångfalt tillbaka till miljön samtidigt som det skapar en ekonomisk tillväxt, säger Peter Nygårds, chef Public Affairs på Swedbank.

I ett första skede kommer medlen på marknadsplatsen att vara genererade av större företag, organisationer och städer, men på sikt ska även mindre företag och privatpersoner kunna bidra med sitt stöd. Flera börsbolag och städer i Sverige har redan visat intresse för marknadsplatsen.

- Målet är att vi genom gräsrotsfinansiering skapar förutsättningar för Sveriges bästa innovationsbolag att växa så att de blir mogna för internationell expansion och tekniköverföring. Vi är övertygade om att dessa innovationsbolag kommer att få betydelse för miljö och hållbar utveckling både i Sverige och internationellt. Det här kommer även att stärka Sveriges position som ett ledande innovationsland inom miljöteknik, säger Johan Gorecki.

Marknadsplatsen är utvecklad av Globe Forum i samarbete med Swedbank och IT-företaget Tieto. Den webbaserade plattformen erbjuder på ett lättillgängligt och transparent sätt information om de företag som ingår. De innovationsföretag som vill finnas med på marknadsplatsen kan ansöka om att vara med. De prövas sedan ingående och utvärderas i flera steg innan de introduceras.

Läs mer:
http://www.globeforum.com/

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord