Minskning av antalet konkurser under 2004

EU

Antalet företagskonkurser inom tjänstebranschen och tillverkningsindustrin minskade med 8 respektive 16 procent 2004, jämfört med 2003. Antalet anställda som berördes av dessa konkurser minskade med 32 respektive 35 procent, det visar en ny rapport från I

Färre konkurser under jan–sep 2004

EU

Antalet företagskonkurser minskade med 14 procent inom tillverknings­industrin och med 16 procent inom de IT-relaterade branscherna jämfört med motsvarande period 2003. Räknat i antal anställda som berördes av konkurser inom dessa branscher så var minskni

Minskning av antal företagskonkurser

EU

Under årets första hälft försattes 4 204 företag i konkurs. Det var en minskning med 6 procent jämfört med samma period föregående år. Antal anställda i företag i konkurs uppgick till drygt 12 000 personer vilket var en minskning med 16 procent.

Fortsatt ökning av antal företag i konkurs

EU

Det trendbrott, som inträffade under seklets första år, förstärktes under 2003. Efter att hela tiden sedan toppåret 1992 ha minskat, ökade antalet företagskonkurser under seklets första fyra år med 1, 10, 7 respektive 4 procent. Då det gäller antalet anst

Konkurserna fortsätter att minska

EU

För femte månaden i rad minskar antal företagskonkurser, visar statistik från kreditupplysningsföretaget UC.

Konkurserna fortsätter att minska

EU

Enligt statistik från upplysningsföretaget UC, så visar sifforna för augusti att antalet företagskonkurser minskar för fjärde månaden i rad.

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord