Småföretagare jobbar 14 månader per år

Textstorlek

Skriv ut

Småföretagare jobbar 14 månader per år

Näringsliv

Anders Isaksson forskar i entreprenörskap på Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Han har genomfört en av de största undersökningarna av det svenska småföretagarklimatet på senare tid. Med hjälp av drygt 400 Sifo-intervjuer med personer i ledande ställning i svenska mikro- och småföretag har arbetsmiljö och tillväxthinder kartlagts i en unik studie.

Tidsbrist rankas som det näst största tillväxthindret för företaget (efter brist på kompetent arbetskraft), medan 29 procent anger att de skulle expandera verksamheten om de hade mer tid. Samtidigt uppger två tredjedelar att de regelbundet arbetar övertid, vilket ger en genomsnittlig arbetsvecka för svenska småföretagare om 49 timmar per vecka och en årlig arbetstid som motsvarar ett kalenderår med 14 månader.

– Vår studie visar att företagarens tidsbrist är ett allvarligt hinder för näringslivets tillväxt och utveckling, säger Anders Isaksson, forskare i Entreprenörskap vid Handelshögskolan i Umeå.

Administration en tidstjuv
Sex av tio sköter sin administration själva. För dessa upptas hela 42 procent av arbetstiden av administrativa sysslor. För de som valt att i någon mån outsourca administrationen är motsvarande siffra i genomsnitt 32 procent. Det innebär att de arbetar 160 timmar mindre med administration årligen, vilket frigör viktig tid åt kärnverksamheten.

– Företagarna i vår undersökning arbetade i genomsnitt mer än 49 timmar per vecka, varav över 17 timmar ägnades åt administration. Med en sådan arbetsbörda är det inte konstigt att tidsbrist anges som ett av de främsta hindren för företagets utveckling, fortsätter Isaksson.

Administration skapar stress
Vidare visar studien att 36 procent av företagarna upplever stress eller mycket stor stress. Det finns även ett samband mellan stress och att spendera en stor del av sin arbetstid på administration. Ju mer tid som ägnas åt administrativa sysslor, desto mer stressad uppger man sig vara. Detta samband är speciellt starkt för gruppen småföretag. Det finns även ett tydligt direkt negativt samband mellan stress och arbetsglädje; högre stress resulterar i minskad arbetsglädje.

Outsourcad administration förbättrar likviditeten
Undersökningen uppmäter även ett samband mellan outsourcing av administration och faktureringstid. Företag som outsourcar upplever i genomsnitt drygt två dagar kortare faktureringstid, vilket för företagarna i undersökningen innebar en betydligt lägre kapitalbindning. De företag som valt att ta hjälp med faktureringen band i genomsnitt 38 procent mindre kapital i sina kundfordringar.

– En av de vanligaste svårigheterna för småföretagare är likviditetsproblem. Att binda mindre kapital i kundfodringar frigör därmed viktig likviditet och stärker företagets möjligheter att utvecklas, tillägger Anders Isaksson.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord