Enkel registrering helt gratis

Forum för företagare

Det är helt kostnadsfritt att läsa eller skriva inlägg i forumet och det enda vi kräver är att du är medlem.

Bli medlem

Sida 1 av 2

1 2
Forum Bokföring, Ekonomi & Skatter

Enskild firma utan årsbokslut, hur göra vid nytt räkenskapsår

Inlägg 1 av 13

2004-12-31, kl 18:17

username

Lena
Sjöberg

Inlägg: 18

Enskild firma utan årsbokslut, hur göra vid nytt räkenskapsår

Hej
Har under 2004 startat en liten enskild firma. Min omsättning ligger under gränsen för när man måste göra årsbokslut. Har försökt ta reda på hur jag ska göra vid nytt räkenskapsår men hittar ingen information. Det står i BFNs anvisningar att jag bara ska fortsätta den löpande bokföringen, men hur blir det då? Alla kontosaldon kommer ju då att ligga kvar så att jag inte kan se resultatet för 2005, bara det sammanlagda resultatet. Är det rätt, eller ska jag bokföra ingående balanser på mina konton på det nya räkenskapsåret?

Jag redovisar moms en gång per år och har bokfört momsredovisningen nu vid årsskiftet, ska jag betala till momskontot också i samma veva eller i samband med deklarationen? I så fall kanske jag skulle ha bokfört momsredovisningen då också? Och hur gör jag med mina resor med egen bil i företaget, milavdragen som jag ska ta upp i deklarationen? Om jag tar med mig resultatet från 2004 över till 2005 och inte avslutar bokföringen måste jag väl bokföra milavdraget också om det ska bli rätt nästa år? Vilket räkenskapsår bokför jag i så fall det på, om jag gör deklarationen i maj? 2004 eller 2005? Och vilket konto ska jag använda i BAS kontoplanen?

Hjälp, jag förstår inte hur jag ska tänka....

mvh
Lena Sjöberg

Svara Svara med citat

Inlägg 2 av 13

2005-01-01, kl 13:04

foretagande

foretagande

Inlägg: 1379

Du ska börja bokföra på ett nytt bokföringsår. Skilladen mellan att avsluta med årsbokslut eller inte (i praktiken att deklarera N1 eller N2) är att om du inte avslutar med årsbokslut behöver du inte heller bry dig om balanskontona utan bara de konton som berör resultaträkningen dvs den löpande bokföringen. Normalt när man påbörjar bokföringen av ett nytt år så överför man fg års UB-poster till nästa års IB poster i balansräkningen. Har man tex bokfört 10.000 i debet på banken när året slutar (UB) så ska man ha det också när nästa år börjar (IB). Det är dessa överföringar du inte behöver göra utan du ska bara fortsätta med ett nytt år. En del bokföringsprogram lägger automatiskt fg års UB som det nya årets IB och då kommer du att få en väldigt rörig bokföring om du inte avslutar åren, är det inte bättre för din del att avsluta med bokslut om du ändå kör bokföringen i ett boföringsprogram?

Redovisar du moms en gång om året så kommer betalningen av momsen att bli en del av din slutliga skatt. Du kan då välja att fyllnadsbetala (senast 20 feb eller 3 maj alt 30 juni om din deklaration ligger på plan hos någon bokföringsbyrå) eller att vänta med betalningen till din slutskattsedel kommer. Om du inte fyllnadsbetalar utan väntar till feb 2006 så kommer det att tillkomma ränta på beloppet. Momsredovisningen bokförs när den perioden är slut som momsen avser, i ditt fall den 31/12 eftersom det är året som är din redovisningsperiod. Betalningen av den bokför du dock inte förrän du betalar, men själva momsredovisningsbokföringen är ju bara när man flyttar om ingående och utgående moms till ett konto (skuld eller fordran).
Milavdragen gör du direkt i deklarationen det är lättare än att bokföra dem.

Inläggets betyg
Svara Svara med citat

Inlägg 3 av 13

2005-01-01, kl 21:52

username

Lena
Sjöberg

Inlägg: 18

Blev så väldigt glad för ditt snabba svar, tack så mycket. Trots bra förklaring var det några saker jag inte förstod, hoppas du har tålamod att förklara...

Citat:

Ursprungligen postat av:

Normalt när man påbörjar bokföringen av ett nytt år så överför man fg års UB-poster till nästa års IB poster i balansräkningen. Har man tex bokfört 10.000 i debet på banken när året slutar (UB) så ska man ha det också när nästa år börjar (IB). Det är dessa överföringar du inte behöver göra utan du ska bara fortsätta med ett nytt år.


Jag förstår inte riktigt vad du menar nu. När jag började min verksamhet var IB på alla konton 0 kr. Nu när året är slut har jag ju bokfört transaktioner mot kontona så att jag antingen har debet eller kredit på mina konton. Är det detta saldo du menar med UB? Gäller detta endast de konton i kontoplanen som redovisas i balansräkningen (dvs i mitt fall endast konton som börjar med 1 eller 2).
Hur gör jag detta i praktiken? På det gamla redovisningsåret göra bokföringstransaktioner där detta saldo nollställs (t ex på konto eget kapital nuv saldo=kredit 4608 bokföra debet 4608) och balansera konto efter konto mot 8990 Årets resultat??

Och så tar jag samma belopp på nya räkenskapsåret och registrerar bara som ingående balans? Eller hur gör jag i praktiken, jag fattar visst lite dåligt..


Citat:

Ursprungligen postat av:

Momsredovisningen bokförs när den perioden är slut som momsen avser, i ditt fall den 31/12 eftersom det är året som är din redovisningsperiod. Betalningen av den bokför du dock inte förrän du betalar, men själva momsredovisningsbokföringen är ju bara när man flyttar om ingående och utgående moms till ett konto (skuld eller fordran).OK, du menar såhär: konto 2610 balanseras mot 2640 och resten hamnar på 2650, i mitt fall som kreditpost, på räkenskapsåret 2004. När jag betalar in momsen så bokar jag bara motsvarande belopp debet och krediterar kassa/bank på det nya räkenskapsåret dvs 2005.

Citat:

Ursprungligen postat av:

Milavdragen gör du direkt i deklarationen det är lättare än att bokföra dem.


Ja, men då stämmer ju inte mina resultatrapporter från bokföringsprogrammet.. blir inte det lite konstigt? Måste inte rapporterna stämma med deklarationen, om jag nu väljer att göra årsbokslut? Om om jag nu gör årsbokslut, vad är det jag ska skriva ut från mitt program och spara i tio år? Resultat och balansrapport? Verifikationslistor? Grundbok/huvudbok? Saldolistor? Jag har skrivit manuella bokföringsorder på alla mina verifikationer och dessa har jag sparat i pärm, måste jag också skriva ut verifikationerna från datorn?

TACK igen för ditt svar!
Lena

Inläggets betyg
Svara Svara med citat


Inlägg 4 av 13

2005-01-02, kl 00:10

foretagande

foretagande

Inlägg: 1379

Du har rätt om IB och UB. IB betyder ingående balans och UB utgående balans och är alltså det värde, debet eller kredit, som finns på de konton som ingår i balansräkningen (konton i klass 1 och 2 Tillgångar och skulder). Det är dessa balanskonton som är skillnaden mellan att avsluta med bokslut eller ej. Avlutar du utan att göra bokslut (N1 deklaration) så bryr du dig inte alls om dessa konton. Det är det jag menar med att det blir lite rörigt eftersom man när man bokför med dator inte kommer ifrån att man använder dessa konton trots att den deklarationenblanketten förutsätter att man inte gör det. Vad du ska göra om du vill avsluta på detta sätt är altså helt enkelt att börja på ett nytt år med alla saldona på kontona 1och2 nollställda. Det kommer alltså inte att bokföringsmässigt finnas något samband mellan åren.
Du har rätt i tanken med bokföringen av momsen bara med den skillnaden att om du inte avslutar med bokslut så kommer du att ha en skuld på 2650 när 2004 slutar men ingen när 2005 börjar. Naturligtvis finns skulden men den är inte längre med i bokföringen.
Det resultat du har i resultatrapporten är det resultat man börjar deklarationen med i första rutan. Sedan har du åtmnstone två kolumner med fält som man gör skattemässiga justeringar i. Det kan vara allt från att lägga till ej avdragsgilla kostnader, lägga till olika förmånsvärden som ju inte finns bokförda någonstans, göra avsättningar till periodiseringsfonder mm, göra avdrag för ex milersättningar, traktamente och hyra. Det är först efter alla dessa justeringar som man kommer fram till det skattemässiga resultatet som inte alls behöver vara (och ytterst sällan är) samma som det bokförda resultatet.
Att spara bokföringsmaterialet måste du göra oavsett om du avsutar med bokslut eller ej. Det är bokföringsmaterialet som ska sparas och det innebär för det första alla verifikat och eventuella underlag till dessa om underlaget krävs för att man ska kunna förstå affärshändelsen. Vad som sedan också måste sparas är den systematiska (huvudboken) och kronologiska (dagboken) hanteringen av verifikaten. Det räcker alltså att skriva ut huvudbok, verifikationslista, resultat och balansräkning.

Inläggets betyg
Svara Svara med citat

Inlägg 5 av 13

2005-01-02, kl 20:40

username

Lena
Sjöberg

Inlägg: 18

Jag blir bara SÅ HIMLA GLAD över ditt utförliga svar på alla mina frågor. Nu förstår jag hur jag ska göra. TACK!!
Lena

Inläggets betyg
Svara Svara med citat

Inlägg 6 av 13

2005-01-02, kl 20:55

username

Lena
Sjöberg

Inlägg: 18

För säkerhets skull bara, så att jag verkligen har fattat och gör rätt.

Citat:

Ursprungligen postat av:

Vad du ska göra om du vill avsluta på detta sätt är altså helt enkelt att börja på ett nytt år med alla saldona på kontona 1och2 nollställda.Betyder det att jag hade rätt i att man ska bokföra bort saldot på det gamla räkenskapsåret och motboka mot 8990 Årets resultat så att IB på 2005 blir noll?

Ett förenklat exempel:
Mina utgående saldon:
kassa debet 5000
eget kapital kredit 2000

Bokar jag då såhär:
kassa 1910 kredit 5000
eget kapital 2010 debet 2000
årets resultat 8990 debet 3000

Eller menar du såhär:
Man behöver inte avsluta kontona på 2004 eftersom årets resultat och alla saldon syns direkt i balans- och resultaträkningen. Däremot ska ingående balans vara 0 på alla konton för 2005 (vilket jag kan registrera i mitt program utan att göra bokföringsorder).

Jag använder Fortnox bokföring för min dagliga bokföring.

Tack igen
Lena

Inläggets betyg
Svara Svara med citat


Inlägg 7 av 13

2005-01-02, kl 21:15

foretagande

foretagande

Inlägg: 1379

Det andra alternativet är det rätta för dig. Du börjar bokföringen för 2005 som ett nytt år med saldo noll på alla konto. Tänk dig att varje år är helt nytt och oberoende av vad som hänt förra året.
Jag ska nog slänga in en liten brasklapp här också. Detta sätt att bokföra är inget jag rekomenderar mina klienter och jag bokför aldrig själv så åt någon. Min filosofi är att bokföringen ska vara en hjälp för företagaren och företaget, något som ska fungera som ett styrmedel och ev väckarklocka likväl som ett glatt tillrop. Denna typ av bokföring utan riktiga bokslut blir snarare något man gör för att tillfredställa myndigheter inte för att få ut något av det själv. Naturligtvis inser jag att bokslut låter tungt och besvärligt för många med fråga då om hjälp istället. Ni kommer att få ut så mycket mer i längden med en ordentligt ordnad bokföring och med riktiga bokslut än vad ni kan få med bara deklarationer.

Inläggets betyg
Svara Svara med citat

Inlägg 8 av 13

2005-01-02, kl 22:50

username

Lena
Sjöberg

Inlägg: 18

Ja, det är det jag tycker verkar så konstigt, bokföringen är ju till för att jag ska kunna följa händelserna i min verksamhet. Om jag vill göra ett årsbokslut då? Vad är skillnaden i så fall? Är det att göra som i mitt första exempel? Vi pratar ju fortfarande om ett väldigt enkelt bokslut för en enkel och väldigt liten verksamhet.
mvh
Lena

Inläggets betyg
Svara Svara med citat

Inlägg 9 av 13

2005-01-02, kl 23:19

foretagande

foretagande

Inlägg: 1379

Om du kan vänta några dagar så ska jag skriva ut en liten "lathund" för bokslutsarbetet och lägga upp på vår hemsida www.foretagande.com. Det går ju bra att börja bokföra löpande i det nya året även om du inte har avslutat det gamla ännu och senare föra över rätta IB-poster.

Inläggets betyg
Svara Svara med citat


Inlägg 10 av 13

2005-01-03, kl 22:34

username

Lena
Sjöberg

Inlägg: 18

Inget problem att vänta lite. Du är bara så BÄST!! Tack!!
Lena

Inläggets betyg
Svara Svara med citat

Sida 1 av 2

1 2