Enkel registrering helt gratis

Forum för företagare

Det är helt kostnadsfritt att läsa eller skriva inlägg i forumet och det enda vi kräver är att du är medlem.

Bli medlem
Forum Bokföring, Ekonomi & Skatter

kontantnota

Inlägg 1 av 4

2009-01-28, kl 11:37

username

Fredrik

Inlägg: 13

kontantnota

Hej.

Är det nödvändigt att skriva kundens namn, adress etc då man säljer en vara eller tjänst till privatperson?

Eller räcker det med att bara skriva typ "kontantkund" på i kontantnotan?

Svara Svara med citat

Inlägg 2 av 4

2009-01-28, kl 18:50

Ulf Erik

Ulf Erik

Inlägg: 262

Har du försäljning på lite större belopp godtar kanske inte Skatteverket "anonyma" kunder.


Skatteverkets pressmeddelande 2009-01-21

Grossister med "anonyma" kunder riskerar åtal

Under 2008
kontrollerade Skatteverket livsmedelsgrossister med anknytning till
Årsta Partihallar i Stockholm. Kontrollen visade att hälften av de
kontrollerade företagen säljer varor till "anonyma" kunder.

- Förfarandet anses som
försvårande av skattekontroll. Hittills har tio företag anmälts och
ytterligare ett tiotal företag kommer att anmälas inom kort, säger
Madelene Ottosson, som leder projektet.Skatteverket kommer i år att göra en efterkontroll i området för att se om fusket upphört.- Har då inte försäljningen upphört kommer företaget att anmälas, om så inte redan skett, säger Madelene Ottosson.Enligt
bokföringslagen (5:7) måste kundens namn framgå på fakturan eller
kvittot eftersom denne ska kunna spåras vid en eventuell
skattekontroll. Är kunden "anonym" kan denne välja att inte redovisa
vare sig inköpen eller intäkterna i sin bokföring. Dessa företag har
sedan möjlighet att sänka sina priser, vilket leder till osund
konkurrens där seriösa företagare slås ut.Det
är inte heller ovanligt att dessa företag har svart arbetskraft.
Således kan bortfallet av skattemedel vid försäljning till anonyma
kunder bli mycket stort. Det är detta som ligger till grund för de tio
åtalsanmälningar Skatteverket hittills har gjort.-
Vi har vid flera tillfällen sett att antalet fakturor inte stämmer
mellan köpare och säljare. I dessa fall är det vanligt att kunden köper
en del av varorna som anonym kund och en del där kundens namn anges på
fakturan. Detta tyder på att alla inköp inte har redovisats, säger hon.Anledningen
till att många grossister har anonyma kunder beror enligt dem själva på
att kunderna kräver det. De grossister som följer reglerna riskerar
därför att förlora försäljningsintäkter eftersom kunderna väljer en
annan grossist.

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring och bouppteckningar samt fungerar som borgenär för statens fordringar.
Webbplats: www.skatteverket.se Kontaktperson för media:
Madelene Ottosson, riksprojektledare
Direkttel: 010-574 62 34
Mobiltel: 073-660 92 00

Ulf Bjarme

Inläggets betyg
Svara Svara med citat

Inlägg 3 av 4

2009-01-28, kl 23:16

foretagande

foretagande

Inlägg: 1379

Det är skillnad på att ha privatperson eller företag som kund. I det fallet som skatteverket skriver om så rör det sig om grossistförsäljning till företag inte enstaka försäljningar till privatpersoner.

I exemplet ovan så handlar det om att skatteverket inte kan göra en tredjepartsrevision när man inte som grossist redovisar vem man säljer till. Eftersom inte vem som helst kan knalla in och börja handla hos grossisten så är det alltså kända kunder med kundnummer, men trts det har man sålt till "okänd kund" eller "kontantkund".

Inläggets betyg
Svara Svara med citat


Inlägg 4 av 4

2009-01-28, kl 23:29

Ulf Erik

Ulf Erik

Inlägg: 262

Klipp ur bokföringslagen 5 kap

Flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en
gemensam verifikation. Vid försäljning av varor och tjänster
mot kontant betalning får även inbetalningarna under en dags
försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation, om det
skulle vara förenat med svårigheter att upprätta verifikationer
för de olika affärshändelserna. Den gemensamma verifikationen
får då utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport
eller annan uppgift som anger summan av mottagna betalningar.

7 § Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har
sammanställts, när affärshändelsen har inträffat, vad denna
avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I
förekommande fall skall verifikationen även innefatta
upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat
till grund för affärshändelsen samt var dessa finns
tillgängliga.

I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller
annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är
nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den
bokförda affärshändelsen utan svårighet skall kunna
fastställas.

8 § Uppgifter enligt 7 § första stycket får utelämnas, om det
är förenat med svårigheter att låta uppgiften ingå i
verifikationen och ett utelämnande är förenligt med god
redovisningssed.

Ulf Bjarme

Inläggets betyg
Svara Svara med citat