Textstorlek

Skriv ut

Försäljningsskolan, del 1

Ekonomi & Bokföring

Nu startar vi Försäljningsskolan för att hjälpa dig till bättre affärer. Vi vill med Försäljningsskolan ge dig tips och idéer som kan göra dig ännu mera framgångsrik i ditt affärsliv. Det är tips som inte bara du kan nyttja utan alla i din organisation ka

Vem är säljare? Vad innebär det egentligen att vara säljare? Vad skulle du ha för nytta av att vara en ännu bättre säljare?

Åter till den första frågan: Vem är säljare?
Alla med kommersiella ambitioner, även den som kanske ännu inte kommit i gång med ditt säljarbete. Tänk dig en tolvcylindrig Lamborghini, som får stå kvar på parkeringsplatsen med avslagen motor. Du har tillgång till alla cylindrar (möjligheter) men det gäller att få i gång fartvidundret, att kunna och våga köra. Du har det som krävs inom dig, men bör lära dig en del saker, innan du kör iväg. Därför måste du gå i körskola.

För det andra: Vad innebär det att vara säljare?
Att förverkliga kommersiella ambitioner. Att nå de stora och utmanande resultaten. Försäljning och order och uppdrag är förutsättningar för all affärsverksamhet och företagande.

För det tredje: Vad har du för nytta av att vara en ännu bättre säljare?
Eftersom det går att utveckla sin effektivitet i försäljning känner du efter genomgången ”körskola” en naturlig utveckling i din affärsprofession, vilket leder till att du växer i din yrkesroll och i ditt affärsmannaskap.

Välkommen till ”körskolan” för att göra affärer. Första lektionen kan börja nu!

Vad händer när du blir skickligare i säljarrollen?
1. Du åstadkommer bättre säljresultat, vilket stimulerar till
2. Ökade affärsprestarioner , som får dig att anta
3. Större utmaningar som ger dig
4. Ännu bättre resultat. Så snurrar säljcirkeln vidare och vidare och vidare. Beroende på att framgång föder framgång.

Säljsamtalets metodik
”Att sälja är väl ingen konst, säger somliga. ”Inte om man har en bra produkt eller tjänst eller ett lågt pris”, säger andra. Men säljandet är faktiskt en konst. Även om du anser dig ha den bästa produkten/tjänsten eller det bästa förslaget finns det gott om konkurrenter på marknaden med lika bra eller till och med ännu bättre förslag. Och de kanske går ut med ett betydligt lägre pris än du.

Hur ska du kunna övertyga köparen om att just din produkt eller tjänst eller idé är den bästa för kunden? Självfallet finns det inga exakta svar och lösningar, däremot finns det massor av nyttiga tips och goda råd. Dessas tips och idéer vill jag ge dig för att stimulera din fantasi, dina erfarenheter, dina kunskaper och ditt säljarbete, för att du ska nå dina affärsmål.

Strukturera säljsamtalet och skapa säljmetod
Genom att bryta ner säljsamtalet i ett antal faser och arbetssteg kan du analysera ditt eget uppträdande och din säljstrategi. När du bearbetar varje fas för sig kan du isolera varje del i säljsamtalet och fördjupa innehållet. Du får därigenom praktiska tips som ger dig struktur i säljsamtalets genomförande. Ökad samtalmetodik leder fram till effektivare beslutspåverkan av kunden.

Så här ser strukturen ut:
Före samtalet:
- Förberedelser
- Målsättning
- Planering

Genomförande av samtal:
- Kontaktetablering
- Behovsanalys
- Argumentation
- Behandling av invändningar
- Ekonomi och prishantering
- Beslut och avslut

Efter samtalet:
- Uppföljning

Tänk på att alla metoder i samtalet som presenteras i den här Försäljningsskolan, av nödvändighet måste bli allmänna för att passa i metodiken. Det är ditt omdöme och din förmåga som gör att de blir användbara i just ditt praktiska säljarbete. Förutsatt att du analyserat kundsituationens krav och använder rätt beteende och rätt samtalsmetodik för just den speciella situationen som uppkommit.

I Försäljningsskolan lär du dig grunderna i metodiken för säljsamtalet och hur du använder dina argument. Du kommer också att få lära dig hur du agerar för att skapa och utveckla goda kundrelationer. Men det handlar fortfarande om teorier. Först när du använder rätt metod i rätt situation i praktiken, agerar du professionellt. Och det och mycket annat kan du läsa om i nästa nummer av Försäljningsskolan som du får från oss som arbetar för Startaeget.se.


Försäljningsskolan består av:
Del 1: Introduktion
Del 2: Alla är vi säljare!
Del 3: Säljsamtalet
Del 4: Ett nej är inte ett nej!

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord