Genväg till framgång med en vinnande argumentationsstil

Textstorlek

Skriv ut

Genväg till framgång med en vinnande argumentationsstil

Försäljning

Rätt argument som läggs fram på ett snyggt sätt vid ett väl valt tillfälle kan hjälpa dig att sälja in dina idéer till kunder och medarbetare och ge dig en genväg till framgång. En vinnande argumentationsteknik kommer till nytta när du förhandlar, säljer in dina produkter eller tjänster och vid många andra tillfällen i vardagen.

- Den som är duktig på att argumentera sticker ut gentemot konkurrenterna. Folk lägger märke till dig och betraktar dig som målmedveten.  Om du har lärt dig en struktur för hur du kan lägga upp dina argumentationer så kan den användas i många situationer, exempelvis när du vill omförhandla ett kontrakt, få över medarbetarna på din sida eller sälja in ett nytt projekt, säger Karin Klerfelt, som skrivit boken ”Argumentera och få andra att göra som du vill”.

För att lyckas med sin argumentation krävs förberedelser och eftertanke. Att kasta sig in i en argumentation utan att först ladda med starka argument är ofta dömt att misslyckas eftersom din motpart inte kommer att vara sen med att dra nytta av dina svagheter.

Ladda med tre starka huvudargument
- Ett vanligt misstag är att vara dåligt förberedd och  ha ett bristfälligt faktaunderhåll. Ofta ramlar man in i en argumentation utan att be om betänketid. Då försvårar man situationen för sig själv eftersom man inte hinner förbereda och tänka igenom några argument, säger Karin Klerfelt,

Ett annat vanligt misstag är att man tappar trovärdighet genom att bli osäker på sina argument eller att man är dåligt förberedd på de motargument man kan få. Börja med att formulera din tes och bygg på den med tre starka argument. En tes kan exempelvis vara ” Vi behöver det här nya projektet för att bredda företagets kompetens”. Ett argument som styrker tesen kan vara ” Det skulle öka min motivation på jobbet” eller ”Ett nytt projekt ger oss en chans att på allvar konkurrera med vår största konkurrent”.  Nästa steg är att bevisa varje argument.

- Ett vanligt misstag är att man använder argument som man själv skulle köpa, istället för att argumentera på ett sätt som tilltalar motparten. Vänd på steken och sätt dig in i motpartens situation när du lägger fram dina argument, säger Karin Klerfelt.

För att få gehör för sina argument så gäller det, enligt Karin Klerfelt, att göra dem ”kritstrecksrandiga”. Det innebär att argumenten innehåller ett ekonomiskt resonemang av något slag, exempelvis att din idé kan spara pengar eller generera nya kunder till företaget.  Om dina argument inte innehåller ekonomiska aspekter blir det svårt att få gehör hos kunder och leverantörer.

Blanda argument från hjärtat, hjärnan och själen
Dina tre huvudargument ska komma från hjärnan, hjärtat och själen. Det finns tre olika typer av argument; faktaargument, logos, som representerar nyttiga, logiska argument. Dessa argument tar upp kalla fakta.  Pathos, känslomässiga argument, förmedlar engagemang, humor och känsla, samt förtroendeargument. Ethos står för trovärdighet, karaktär och tyngd.

 - Vi svenskar har en tendens att använda för många logosargument, vilket kan göra argumentationen rätt tråkig och färglös. För att göra ditt budskap slagkraftigt så gäller det att krydda med  pathosargument, som representerar dina känslor och ditt engagemang. Glittra med ögonen, gestikulera och visa hur mycket du brinner för din sak. För att du ska bli en vinnare så bör du addera ethos, karaktärsargument som inger förtroende.  Sänk rösten, tala långsammare, ha ett mer distingerat kroppsspråk och visa att det du säger förtjänas att tas på allvar, säger Karin Klerfelt.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord