Textstorlek

Skriv ut

Kan jag få starta eget bidrag?

Ekonomi & Bokföring

Starta eget bidrag är något de flesta som startar företag har hört talas om. Det administreras av Arbetsförmedlingen och det finns ett par kriterier man måste uppfylla för att få ta del av bidraget, som är tänkt att fungera som ett startkapital i verksamh

Magnus Flink arbetar på AMS Infocenter, ett informations- centrum dit man bland annat kan ring för att få information om starta eget bidrag och andra stöd till de som planerar att starta upp någon form av näringsverksamhet.

Det första man gör om man vill söka bidraget är att ta kontakt med sin lokala arbetsförmedling. Efter ett inledande möte får man sedan presentera sin affärsidé och en ekonomisk handlingsplan för en utomstående bedömare, som granskar verksamhetsidén och avgör om man är berättigad till starta eget bidrag eller inte, säger Magnus Flink.

De faktorer som enligt honom avgör om man ska få bidraget eller inte är bland annat hur stora förutsättningar verksamheten har att fortleva och bli ett stabilt och lönsamt företag som dess ägare kan leva på åtminstone ett par år framöver. I bedömningen tittar man bland annat på den lokala konkurrensen och om affärsidén verkar vara bäraktig, men också på individens ekonomiska kalkyl för framtiden.

Blir man sedan beviljad till bidrag så erhåller man ett belopp som motsvarar sex månaders A-kassa. Tanken är att man ska kunna leva på bidraget under det första halvåret och därmed kunna återinvestera eventuell vinst i företaget, säger Magnus Flink på AMS Infocenter.
Han rekommenderar den som funderar på om starta eget bidrag är något för dem att gå in på AMS, Arbetsmarknadsstyrelsens hemsida och läsa igenom faktabladet ”Stöd till start av näringsverksamhet”. Där hittar man det mesta i faktaväg vad gäller starta eget bidraget.

Enligt Magnus Flink så är det stor skillnad på hur lätt eller svårt det är att få starta eget bidrag beroende på vilken kommun man är bosatt i. Anledningen till att det blivit svårare att få bidrag beviljat på sistone är enligt honom att AMS på många håll i landet fått en striktare hållen ekonomisk policy, som gör att de måste hålla hårdare i sina pengar. Då blir det viktigare än någonsin att avgöra vem som ska beviljas bidraget eller inte, tror Magnus Flink.

I restriktionerna för starta eget bidraget anges kvinnor och människor som varit utan sysselsättning en länge tid som prioriterade grupper för att få starta eget bidrag. I framtiden kan även ungdomar ingå i den gruppen, eftersom AMS på sistone fått i uppdrag att prioritera ungdomar och deras sysselsättning.

Magnus Flinks tips till den som söker starta eget bidrag är att vara väl förberedd och verkligen fundera på affärsidé och ekonomisk planering innan man kontaktar Arbetsförmedlingen.
- De flesta Arbetsförmedlingar runtom i landet anordnar också starta eget kurser. De är ofta obligatoriska för den som beviljats bidrag och brukar vara runt en vecka långa. Där får man de grundläggande kunskaper som behövs för att komma igång med sin verksamhet, säger Magnus Flink.

Men Arbetsförmedlingen är inte den enda instans som delar ut bidrag till den som ska starta näringsverksamhet. ALMI och Nutek är exempel på andra organisationer som har olika typer av stöd i form av bidrag och förmånliga lån, berättar Magnus Flink. Han rekommenderar också att man tar kontakt med Nuteks Startlinjen, en kostnadsfri telefonrådgivning som svarar på frågor och funderingar kring att starta eget.

Nyttiga telefonnummer:
Ams infocenter 020-420 420
Nuteks Startlinjen 020-35 10 10

www.ams.se

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord