Samarbete viktigt när affärsänglar investerar

Textstorlek

Skriv ut

Samarbete viktigt när affärsänglar investerar

Finansiering & Riskkapital

I hela Europa sker aktiviteter för att stödja och stimulera affärsänglar att göra investeringar. Framgångsrika initiativ bygger ofta på samarbete mellan offentliga och privata aktörer, både nationellt och regionalt. Affärsänglarnas betydelse för tillväxtbolag uppmärksammas alltmer i Europa. Det visar en ny rapport från Tillväxtverket.

Fakta

En affärsängel är en person som satsar kapital och affärsmässig kunskap
i nya tillväxtföretag. Företagaren får tillgång till riskkapital,
erfarenheter och kontakter.

Rapporten, som Ramböll har skrivit på uppdrag av Tillväxtverket, ger exempel på olika policyinsatser och initiativ som finns i Europa. Ett av de mer framgångsrika projekten, som drivs av Connect Skåne, presenteras också vid Tillväxtverkets seminarium. Sedan i våras har antalet kvinnor i affärsängelnätverket ökat från fem till över 30 personer.

Vanligast är att med offentliga medel stötta investeringar via affärsängelnätverk, utbildningsprogram för entreprenörer och investerare och via olika typer av saminvesteringsfonder. Affärsängelmarknadens mognad påverkar utformningen - olika
initiativ passar bäst i olika utvecklingsskeden.

Ett svenskt exempel är att arbeta med utbildningsinsatser och coachning riktade till kvinnor i affärsängelnätverk. Som en del av regeringsuppdraget att främja kvinnors företagande gör Tillväxtverket en satsning på att öka antalet kvinnor i svenska affärsängelnätverk.

Rapporten om europeiska initiativ på den informella riskkapitalmarknaden finns att ladda ned på:
www.tillvaxtverket.se/publikationer

Mer om programmet Främja kvinnors företagande på adressen:
www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord