Utmaningen med generationsväxling

Textstorlek

Skriv ut

Utmaningen med generationsväxling

Näringsliv

Generationsväxling för företagare kan vara en stor utmaning där det finns olika vägar att gå som exempelvis att sälja företaget, att likvidera, att lägga företaget i träda i fem år och plocka utdelningen eller att ta in nya delägare och förändra verksamheten.

Rolf Olsson har drivit har drivit företaget it-företaget ROSSAC i många år (startade våren 1994), först som enskilt företag och senare som AB. När det började bli dags för att fundera över pensionen så ville han hitta en lösning där företaget ändå kunde leva vidare utan att likvideras som han fick som förslag av en jurist för ett par år sedan.

– Då tankearbetet kom igång så föddes naturligt idén om företagets fortlevnad och säkring för framtiden, genom att vår dotter efter mammaledighet var i ett passande läge för att utöka egen verksamhet och dessutom svärsonen fann det naturligt att jobba från eget bolag, så gjorde vi en aktiefördelning i ungefär 3 lika delar och bytte namn på bolaget till samma som vår dotters tidigare enskilda firma. Det var en enkel operation att göra på nätet och likaså har alla bankkontakter kunnat fixas via ett telefonsamtal och inläggning av behörigheter på nätet, säger Rolf Olsson.

Ett vanligt sätt för generationsväxling är att man tar in nästa generation i företaget och försöker få den nya generationen att fortsätta i samma hjulspår. Rolf Olsson tog i stället in den nya generationen i styrelsen från början då hans AB startade för 5 år sedan. Han fick då konkreta råd och hjälp med många saker i bolaget plus att nästa generation blev insatta i företaget. Om företaget innehåller inventarier, fastigheter eller annat av värde, så måste man göra en extern värdering, men i hans fall så var värderingen enkel eftersom det är hans person och hans kontakter som värderas och eftersom han fortsätter som bifirma så påverkar det inte det nya företaget.

Hinder på vägen kan enligt Rolf Olsson vara att om man har en vinstgivande verksamhet som avslutas så finns bara alternativet att lägga företaget i träda i 5 år och den vägen ta ut vinsten som utdelning med lägsta skatt. Men hur kul är det menar han. Mentalt kan det också enligt honom vara svårt att övergå från självbestämmande, i samråd med styrelsen naturligtvis, till att inte vara VD och huvudansvarig längre utan bara inneha en styrelsepost. Men om man från början haft nästa generation med i styrelsen, så är hindret mindre och beslutet lättare att ta, under förutsättning att det fungerat naturligtvis tillägger Rolf.

Vilka är då de vanligaste misstagen i generationsväxlingar?
– Jag tror att det är alldeles för lätt att tro på en extern revisor/rådgivare/jurist, som oftast ger råd från sin egen horisont, det vill säga tjäna några kronor på att ge ett råd och sedan hoppa till nästa blomma. Man måste också våga låta sin egen magkänsla styra även om man inte är ”expert” avslutar han.


Rolf Olssons bästa tips
1. Tänk lateralt
2. Låt magkänslan styra
3. Gör det som är bäst för dig, Rolf Olsson, sade min största kund för ca 2 år sedan. Det rådet har jag försökt följa.
4. Värdet i ett enmans tjänsteföretag sitter mellan öronen hos ägaren. Övervärdera inte dig själv.
5. Kan du hitta bra former att fortsätta verksamheten, om du så önskar, förbered en sådan lösning i god tid.
6. Glöm inte att ha roligt under hela resan.

Dela:

Senaste nyheter

Avancerad sökning

Ord i rubrik:

Sök

Populära nyckelord